Belægning – det faste underlag

Beton, granit eller træ – forarbejdet er et særdeles vigtigt element som oftest undervurderes. Til bundopbygningen er det Normer for Anlægsgartnerarbejde som jeg følger, og deri beskrives de forskellige lagtykkelser til den aktuelle opgave. Det kan være en jungle at gennemskue alle mulighederne, men herunder forklares nogle af de mest almen brugte produkter.

Bundsikringslag

Dette lag sikrer at bærelaget holdes tørt og bevarer bæreevnen.

Bærelag

Navnet siger det hele, da dette lager er afgørende for hvor meget belægningen kan bære. Der anvendes normalt stabilgrus eller knust beton. Der anvendes normalt stabilgrus eller knust beton. I andre sammenhænge makadam, som giver gode muligheder for vejtræer. Ved f.eks. terrasser eller andre arealer, hvor der ikke skal køres på, kan man anvende en grustype som bærelag.

Overfladelag

Asfalt, brosten (granit), chaussesten (granit), pigsten (natursten), brudfliser (f.eks. ølandsbrud fra Bornholm), betonfliser (fx 40×40), betonsten (Herregårdssten og lignende), klinker, slotsgrus, stenmel, perlesten/ ral